Nu ingår vi i nätverket Västerbotten Experience!

21 June, 2021

Vi har blivit godkända! Under våren har vi jobbat med att bli ännu mer hållbara på alla plan, allt från vilka företag vi samarbetar med till att tänka naturvärden och att inte lämna några negativa avtryck i miljön när vi gör aktiviteter utomhus. Att källsortera, inte använda plast som förbrukningsmaterial, återvinna allt som går, inte slösa på energi, dricka gott kranvatten istället för vatten på flaska, uppmana våra besökare att gå eller cykla etc – det har varit självklarheter länge. Men nu har vi fått tänka till kring alla avtryck vi gör och det vi lämnar efter oss till nästa generation.

Så här presenteras Västerbotten Experience: Initiativet Västerbotten Experience (VX) jobbar med att lyfta fram företag som tillsammans arbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i Västerbotten. Aktörer i Västerbotten arbetar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagarens, miljöns och lokalsamhällets behov.

Mat och Event och forfoodies.se är så glada att vi är med! Här är direktlänk till vår sida hos VX: Mat och Event

Tags

About me

A blog for foodies by a foodie who loves good food and drinks

Anna Hållsten is one of the founders of Umeå Smakfestival and Umeå Smakpromenad. She is an entrepreneur in marketing and events with a focus on food and drinks. Trained sommelier and market economist. Will here in the blog share the favorite places, favorite drinks and favorite food.

Tag cloud